Notícies i Agenda arrow Edicions i Publicacions
Publicacions del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès
 

El Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès ha realitzat durant els seus anys d'existència una important tasca editorial, tant mitjançant publicacions periòdiques (especialment els Annals i els Ibix), com patrocinant i generant altres publicacions i edicions.

 

Els socis del centre, per la seva part, han mantingut una apreciable presència editorial, amb la publicació de diferents llibres que avui formen part de la producció editorial ripollesa i que són una font imprescindible en molts camps d'estudi.

 

El CECR està a disposició de tots els socis o persones interessades a publicar treballs relacionats amb el Ripollès, i també per a proporcionar ajuda tècnica o suport en la sol·licitud de subvencions convocades per les institucions i administracions públiques.

 
(C) 2005 Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès