Junta Directiva

Elegida a l'Assemblea General celebrada el 19 de juliol de 2008

President

Antoni Llagostera Fernández

Vicepresidents

Jordi Mascarella i Rovira

Jordi Colomer i Salomó

Secretari

Àlex Porta i Tallant

Tresorer

Xavier Antón i Bofill

Vocals

Carme Barceló i Marginet

Michéle Boix i Buscail

Maria Josep Casals Ricart

Florenci Crivillé i Estragués

Agustí Dalmau i Font

Carles Ignasi Gómez i Ruiz

Arturo Llagostera Llongariu

Eudald Maideu i Puig

Joan Manso Bosoms

Jeroni Marín Surroca

Carme Puertas i Baño

Joan Maria Roig i Altés

 
(C) 2005 Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès